ฉากกั้นห้อง

ฉากกั้นห้อง (Folding Door)

ฉากกั้นห้อง เป็นอุปกรณ์ผลิตจากวัสดุ PVC นิยมใช้กันเพื่อแบ่งพื้นที่ห้องให้เป็นสัดส่วน ช่วยทำให้ประหยัดไฟ เนื่องจากฉากกั้นห้อง สามารถกั้นแอร์ให้อยู่ในบริเวณที่ต้องการได้ ใช้เวลาในการติดตั้งน้อยมาก เมื่อเทียบกับการต้องกรุผนังขึ้นมาใหม่ โดยสามารถสั่งทำได้ตามขนาดที่ต้อการ เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ ฉากกั้นห้องมี 2 ประเภท ได้แก่

1. ฉากกั้นห้อง PVC (PVC Folding Door) ฉากกั้นห้องชนิดนี้ ตัววัสดุของบานเฟี้ยมจะเป็น PVC ทั้งหมด มีให้เลือกขนาดใบ 8.5 ซม. และ 10 ซม.

2. ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่น (Japanese Folding Door) ฉากกั้นห้องชนิดนี้จะมีช่องแสง ทำให้ผู้อยู่ในห้องรู้สึกไม่อึดอัด และช่วยเพิ่มความสวยงาม