ประโยชน์และความสำคัญของผ้าม่าน

ประโยชน์และความสำคัญของผ้าม่าน

1. ผ้าม่านใช้ควบคุมแสงในเวลากลางวัน ผ้าม่านจะทำหน้าที่เป็นเครื่องปรับแสงภายใน ช่วยลดความสว่างจ้าของแสงแดดที่สาดเข้ามาในห้อง

2. ผ้าม่านให้ความเป็นส่วนตัว ในกรณีที่บ้านอย฿่ใกล้กันมาก เพื่อบังสายตาจากบุคคลภายนอก

3. ผ้าม่านช่วยป้องกันฝุ่นละออง ผ้าม่านจะช่วยกรองฝุ่นได้พอสมควร

4. ผ้าม่านช่วยกำหนดมุมมองสำหรับบ้านที่มีหน้าต่างหลายด้าน ม่านจะเป็นตัวช่วยเป็นเครื่องบังสายตา

5. ผ้าม่านช่วยในการตกแต่งบ้านให้มีความสวยงาม และหรูหรา