ผ้าม่าน

ผ้าม่าน (Curtains)

ผ้าม่าน ปัจจุบันผ้าม่านได้รับความนิยมอย่างมาก เป็นสิ่งที่ทุกบ้านต้องใช้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน แสงแดดจัด จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยผ้าม่านมี 2 ประเภท ได้แก่1. ผ้าม่านทึบ: เป็นผ้าม่านตัวหลัก เพื่อทำให้ผู้ใช้รู้สึกส่วนตัว บังสายตาจากภายนอก เช่น Cotton Linen Polyester เป็นต้น โดยแบ่งประเภทผ้าเป็น 2 ประเภท ดังนี้ผ้า Black Out คือ ผ้าที่สามารถกันแสงได้ 100% แสงไม่สามารถส่องผ่านผ้าม่านได้ผ้า Dim Out คือ ผ้าที่สามารถกันแสงได้ประมาณ 60%-80%  ผ้าชนิดนี้แสงแดดจะสามารถส่องผ่านตัวผ้าได้ แต่บุคคลภานนอก และภายในจะไม่สามรถมองเห็นกันและกันได้ เมื่อปิดผ้าม่าน2. ผ้าโปร่ง (Sheer Fabric): เป็นผ้าม่านที่ติด เพื่อบังสายตาจากคนภายนอก เมื่อเราเปิดผ้าทึบ ลักษณะเนื้อผ้าจะบาง โปร่ง ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้านได้อีกด้วย